smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Náš tým

MUDr. Jana Klečková, lékařka

MUDr. Jana Klečková, praktická lékařkaMUDr. Jana Klečková promovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003.  V témže roce nastoupila na interní oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, kde působila do roku 2012 a získala praxi v celém rozsahu vnitřního lékařství. Od roku 2011 zde navíc pracovala i jako lékař endokrinologické ambulance.

V letech 2012 až 2013 působila MUDr. Jana Klečková na interním oddělení Nemocnice Na Františku v Praze jako lékař jednotky intenzivní péče a později jako lékař kardiologické stanice.

Od roku 2013 se věnuje všeobecnému praktickému lékařství a nadále externě působí jako lékař akutní interní ambulance v Nemocnici Na Františku.

V roce 2014 MUDr. Jana Klečková zahájila provoz své soukromé praxe praktického lékaře v Praze v Centru zdravotní péče Jarov.

V průběhu své praxe absolvovala řadu odborných stáží na předních pražských klinikách a specializovaných pracovištích, pravidelně se účastní odborných konferencí.

MUDr. Jana Klečková je členkou společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, je členkou České lékařské komory.

 

Bc. Ivanna Stolets, zdravotní sestra

Ivanna Stolets vystudovala Zakarpatskou státní vysokou zdravotnickou školu a Mezinárodní ekonomicko-humanitní univerzitu, obor Tělesná rehabilitace, kde v roce 2007 získala bakalářský titul.

Od roku 2015 se věnuje práci v ambulantní sféře. Praxi získala v Centru zdravotní péče Jirny, kde působila na pozici zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře, ambulantních specialistů a na diagnostických pracovištích oboru radiologie a zobrazovacích metod.

Od roku 2017 působí jako zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře společnosti smartMEDCentru zdravotní péče Jarov v Praze.

Ivanna Stolets se pravidelně účastní seminářů v rámci celoživotního vzdělávání sester, je držitelkou osvědčení MZČR k samostatnému výkonu zdravotnického povolání.