smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Náš tým

MUDr. Jana Klečková, lékařka

MUDr. Jana Klečková, praktická lékařkaMUDr. Jana Klečková promovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003.  V témže roce nastoupila na interní oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, kde působila do roku 2012 a získala praxi v celém rozsahu vnitřního lékařství. Od roku 2011 zde navíc pracovala i jako lékař endokrinologické ambulance.

V letech 2012 až 2013 působila MUDr. Jana Klečková na interním oddělení Nemocnice Na Františku v Praze jako lékař jednotky intenzivní péče a později jako lékař kardiologické stanice.

Od roku 2013 se věnuje všeobecnému praktickému lékařství a nadále externě působí jako lékař akutní interní ambulance v Nemocnici Na Františku.

V roce 2014 MUDr. Jana Klečková zahájila provoz své soukromé praxe praktického lékaře v Praze v Centru zdravotní péče Jarov.

V průběhu své praxe absolvovala řadu odborných stáží na předních pražských klinikách a specializovaných pracovištích, pravidelně se účastní odborných konferencí.

MUDr. Jana Klečková je členkou společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů České republiky, je členkou České lékařské komory.

 

Barbora Sedláčková, zdravotní sestra

Barbora Sedláčková vystudovala Střední zdravotní školu, obor všeobecná zdravotní sestra. Do roku 1988 pracovala na interním oddělení v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromějského.

Od roku 2009 se věnuje práci v ambulantní sféře. Nejprve jako lymfoterapeut se specializací na manuální lymfatickou celotělovou masáž, následně jako hlavní sestra na dermatologické ambulanci.

Od roku 2021 působí jako zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře společnosti smartMEDCentru zdravotní péče Jarov v Praze.

Barbora Sedláčková se pravidelně účastní seminářů v rámci celoživotního vzdělávání sester, je držitelkou osvědčení MZČR k samostatnému výkonu zdravotnického povolání.