smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Antigenní testování pro firmy

Testování zaměstnanců na COVID-19

Od března 2021 nařízení Ministerstva zdravotnictví ukládá všem zaměstnavatelům s 1 a více zaměstnanci povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden a vpustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Tato povinnost je zaměstnanci stanovena mimořádným opatřením.

Antigenní testování COVID-19 pro firmy a zaměstnance

smartMED nabízí antigenní testování pro firemní zaměstnance na odběrovém místě v Praze 3.  Zajistíme hromadné testování zaměstnanců v rámci jednoho dne, dle vašich potřeb. Garantované kapacity dle termínů vašeho testovacího kalendáře.

Uzavřete rámcovou smlouvu pro prioritní testování vašich zaměstnanců za zvýhodněných podmínek. Pro více informací nás kontaktujte na info@smartmed.cz.