smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Podmínky registrace

Podmínkou pro registraci nového klienta do zdravotní péče společnosti smartMED je platné zdravotní pojištění v ČR u kterékoli z našich smluvních zdravotních pojišťoven (VZP, VoZP, OZP, ZP MVČR) a min. 3 měsíce trvající registrace u Vašeho současného praktického lékaře (minimální  zákonná lhůta). Registrací u smartMED je automaticky ukončena registrace u Vašeho předchozího praktického lékaře a Vaším praktickým lékařem se stává smartMED s.r.o.

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.


UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ KLIENTY!

Pro zachování současné kvality péče z kapacitních důvodů nové klienty nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.