smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Podmínky registrace

Podmínkou pro registraci nového pacienta do zdravotní péče společnosti smartMED je platné zdravotní pojištění v ČR u kterékoli z našich smluvních zdravotních pojišťoven: VZP, VoZP, OZP, ZP MVČR a min. 3 měsíce trvající registrace u Vašeho současného praktického lékaře (minimální  zákonná lhůta). Registrací u smartMED je automaticky ukončena registrace u Vašeho předchozího praktického lékaře a Vaším praktickým lékařem se stává smartMED s.r.o.

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Pro informace o aktuálních volných kapacitách pro registraci nového pacienta nás kontaktujte telefonicky na 773 130 800 nebo emailem na ordinace@smartmed.cz