smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Ceník výkonů

Registrovaným pacientům poskytuje smartMED komplexní zdravotní péči plně hrazenou smluvními zdravotními pojišťovnami v rozsahu dle zákona. Nad rámec komplexní péče plně hrazené smluvními zdravotními pojišťovnami poskytujeme registrovaným pacientům níže uvedené výkony za přímou platbu.

Lékařskou péči poskytujeme i samoplátcům, kteří nejsou klienty uvedených zdravotních pojišťoven. V těchto případech péči hradí pacienti přímou platbou v hotovosti.

Upozorňujeme, že v ordinaci je možné platit pouze HOTOVĚ.

 

   Výkon

   Cena

Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele

950.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

750.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 65 let

400.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

1500.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu

1500.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu

 100.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti

600.- Kč

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

500.- Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění
(neobsahuje cenu očkovací látky)

250.- Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (bolestné, životní pojištění apod.)

od 800.- Kč (dle rozsahu)

Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu pracovní neschopnosti)

200.- Kč

Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise před umístěním do ústavu sociální péče

200.- Kč

Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace (do 10 pracovních dnů)

400.- Kč

Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely (běžná lhůta 10 pracovních dnů)
– na počkání
– do druhého pracovního dne

+ 400.- Kč
+ 200.- Kč

Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana/ČB)

   10.- Kč

Poštovné (zaslání dokumentace poštou / ČR)

100.- Kč

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění (laboratorní vyšetření není započítáno, pacient hradí přímo v laboratoři dle ceníku příslušné laboratoře)

1500.- Kč

Vyšetření protilátek COVID-19 (samoplátci)
– základní soubor vč. odběru a interpretace výsledku -IgG
– rozšířený soubor vč. odběru a interpretace výsledku-IgA,IgM,IgG

 550.- Kč
1200.- Kč

CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

300.- Kč

INR test srážlivosti krve s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

300.- Kč

Stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

150.- Kč

FOB test – screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku (samoplátci)

300.- Kč

EKG vyšetření včetně vyhodnocení (samoplátci)

500.- Kč

Vstupní prohlídka vč. EKG (samoplátci)

2000.- Kč

Komplexní preventivní prohlídka vč. EKG (samoplátci)

1500.- Kč

Cílené vyšetření lékařem (samoplátci)

800.- Kč

Kontrolní vyšetření lékařem (samoplátci)

500.- Kč

Vyšetření/konzultace na vyžádání mimo ordinační hodiny
(za každých započatých 20min)

1000.- Kč