smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Ceník výkonů

Registrovaným klientům poskytuje smartMED komplexní zdravotní péči plně hrazenou smluvními zdravotními pojišťovnami v rozsahu dle zákona. Nad rámec komplexní péče plně hrazené smluvními zdravotními pojišťovnami poskytujeme registrovaným klientům níže uvedené výkony za přímou platbu.

Lékařskou péči poskytujeme i samoplátcům, kteří nejsou klienty uvedených zdravotních pojišťoven. V těchto případech péči hradí klienti přímou platbou v hotovosti.

 

   Výkon

   Cena

Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele

690.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

490.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 65 let

290.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

690.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu

590.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu

 90.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti

290.- Kč

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

290.- Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění
(neobsahuje cenu očkovací látky)

250.- Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (bolestné, životní pojištění apod.)

490.- Kč

Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu pracovní neschopnosti)

200.- Kč

Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise před umístěním do ústavu sociální péče

150.- Kč

Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace (do 2 týdnů)

250.- Kč

Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro jiné než léčebné účely (běžná lhůta 2 týdny)
– na počkání
– do druhého dne

+ 250.- Kč
+ 200.- Kč

Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana/ČB)

   5.- Kč

Poštovné (zaslání dokumentace poštou / ČR)

50.- Kč

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění (laboratorní vyšetření není započítáno, klient hradí přímo v laboratoři dle ceníku příslušné laboratoře)

890.- Kč

CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

200.- Kč

INR test srážlivosti krve s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

200.- Kč

Stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

50.- Kč

FOB test – screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku (samoplátci)

250.- Kč

EKG vyšetření včetně vyhodnocení (samoplátci)

390.- Kč

Vstupní prohlídka vč. EKG (samoplátci)

990.- Kč

Komplexní preventivní prohlídka vč. EKG (samoplátci)

890.- Kč

Cílené vyšetření lékařem (samoplátci)

590.- Kč

Kontrolní vyšetření lékařem (samoplátci)

490.- Kč

Vyšetření/konzultace na vyžádání mimo ordinační hodiny
(za každých započatých 30min)

790.- Kč