smartMED – MUDr. Jana Klečková, praktický lékař Praha 3 MUDr. Jana KLEČKOVÁ, praktický lékař

Často kladné dotazy (FAQ)

Zde jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky (tzv. FAQ) týkající se naší ordinace, poskytovaných služeb i obecných dotazů z praxe všeobecného praktického lékaře. Otázky a odpovědi průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Pokud jste na této stránce ani na našem webu odpověď na Váš dotaz nenalezli, neváhejte nás kontaktovat.

Přijímáte nové pacienty?

Ne, ordinace praktického lékaře smartMED v současné době z kapacitních důvodů nové pacienty nepřijímá. Kvalita a úroveň poskytované péče je pro nás prioritou.

Jak se k Vám mohu zaregistrovat?

V současné době již nové pacienty z kapacitních důvodů nepřijímáme. Registrace bohužel není možná. Děkujeme za pochopení.

Jak se mohu objednat k lékaři?

Stávající pacienti se mohou objednat k lékaři osobně, telefonicky a nebo online. smartMED nabízí i objednání na Vámi vybraný termín, který Vám vyhovuje. Část ordinační doby je vyhrazena pouze pro objednané pacienty.

Před návštěvou lékaře

Je třeba před návštěvou lékaře přijmout nějaká režimová opatření (nejíst, nepít atp.)? Co si mám přinést k vyšetření s sebou? Vždy záleží na účelu vaší návštěvy lékaře. Abychom předešli některým obavám, nedorozuměním a průběh vaší návštěvy u lékaře proběhl hladce, připravili jsme pro vás následující souhrn informací, se kterými vám doporučujeme se před návštěvou seznámit. V případě nejasností neváhejte kontaktovat naši sestřičku.

 

Preventivní prohlídka

 • preventivní prohlídku je u nás možné absolvovat jedenkrát za 2 roky
 • pokud jste absolvoval/a nějaké vyšetření  či zákrok v jiném zdravotnickém zařízení, vezměte nálezy s sebou k preventivní prohlídce

 

Předoperační vyšetření

 • předoperační vyšetření je potřeba objednat s dostatečným předstihem ( 1-2 týdny), abychom měli dostatek času na případná doplňující vyšetření např odběry krve, rentgen atd, rozsah předoperačního vyšetření se liší podle typu výkonu
 • s sebou do ordinace přineste formulář s názvem Žádost o předoperační vyšetření, který jste obdrželi při objednávání operace v nemocnici. Bez této žádosti předoperační vyšetření nelze provést
 • předoperační vyšetření k výkonům, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hradí pacient v hotovosti v ordinaci v den vyšetření

 

Očkování 

 • při rezervaci termínu očkování uveďte, na které očkování se objednáváte (tetanus, klíšťová  encefalitida, meningokok, pneumokok, žloutenka, chřipka), abychom mohli objednat očkovací  látku
 • objednání k vakcinaci proti onemocnění Covid-19 nelze z organizačních důvodů provést online. Pokud máte zájem o termín očkování proti covidu, kontaktujte nás telefonicky, emailem či osobně.
 • po aplikaci očkovací látky doporučujeme vyčkat 15-20 minut v prostorách ordinace 
 • 24 hod po vakcinaci doporučujeme se vyvarovat větší fyzické námaze a konzumaci alkoholu
 • platbu za očkování, které není hrazeno ze zdravotního pojištění přijímáme pouze v hotovosti.  

 

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k práci  (pracovně-lékařská prohlídka)

 • k této prohlídce je potřeba přinést řádně vyplněnou a zaměstnavatelem podepsanou žádost o pracovně lékařskou prohlídku. Bez této žádosti, která obsahuje informace o pracovních podmínkách a kategorizaci rizika dané pozice  nelze  prohlídku provést.
 • úhradu pracovně lékařské prohlídky přijímáme pouze v hotovosti v den prohlídky

 

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti řidičů + prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

 • k prohlídce je potřeba se předem objednat
 • pokud používáte korekci zrakové vady ( brýle, kontaktní čočky) vezměte si je s sebou k vyšetření
 • prohlídku hradí pacient v ordinaci v den vyšetření v hotovosti 

 

Kontrola chronicky nemocných / konzultace pro neakutní obtíže

 • při  online objednávce běžné kontroly prosím stručně uveďte  důvod návštěvy
 • v případě akutních nebo závažných potíží, které je potřeba řešit rychle, preferujte objednání telefonické, online termíny mohou být dlouho dopředu plné

Mohu přijít k lékaři bez objednání?

Ano. Pro registrované pacienty s akutními zdravotními problémy je vyhrazena větší část ordinační doby, do které se nelze objednat a pacienti (pokud neurčí lékař jinak) přicházejí na řadu v pořadí dle jejich příchodu.

Nicméně, pokud akutní problém nemáte, doporučujeme Vám se k lékaři objednat. Nebudete čekat a nebudete ve zbytečném kontaktu s ostatními nemocnými. Můžete tak učinit telefonicky, emailem nebo online.

Jak dlouho u Vás budu čekat?

Naši prioritou je, abyste u nás pokud možno nečekali. Snažíme se pečlivě plánovat objednací kalendář, pacientům vycházet maximálně vstříc a objednací časy dodržovat bez prodlení. Pokud se objednáte a přijdete ve smluvený čas, potom počítejte s čekáním maximálně v řádu několika málo minut.

Je vaše zdravotní péče hrazena z pojištění? Budu u Vás něco platit?

Ano, poskytované péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění dle zákona. Vybrané výkony a služby nad rámec péče hrazené ze zdravotního pojištění poskytujeme za přímou platbu v hotovosti – viz ceník.

S jakými smlouvními pojišťovnami máte uzavřeny smlouvu?

Máme uzavřeny smlouvy se těmito veřejnými zdravotními pojišťovnami: VZP, VOZP, OZP a ZP MVČR. Více informací najdete na stránce Smluvní pojišťovny.

 

Změnil jsem zdravotní pojišťovnu, je třeba Vám to nějak oznámit?

Určitě ano. Změnu Vaší zdravotní pojišťovny, stejně jako veškeré změny Vašich osobních a kontaktních údajů (bydliště, email, telefon), je nutné neprodleně ohlásit Vašemu ošetřujícímu lékaři. V případě změny zdravotní pojišťovny je třeba navíc vyplnit nový registrační list. V tomto případě kontaktujte sestřičku a sjednejte si termín osobní návštěvy ordinace.

Provádíte předoperační vyšetření?

Předoperační vyšetření je běžnou součástí poskytované péče naší ordinace. Pokud se chystáte na operaci, dostavte se se žádostí o předoperační vyšetření do ordinace, kde spolu s lékařem naplánujete jednotlivá dílčí vyšetření, která budete v závislosti na Vašem zdravotním stavu a povaze výkonu potřebovat. Návštěvu lékaře zbytečně neodkládejte, některá speciální laboratorní a jiná vyšetření mohou trvat i několik dní. Objednat se můžete i online.

Jak probíhá vstupní prohlídka?

Při první návštěvě svého praktického lékaře absolvujete vstupní lékařskou prohlídku. Co je jejím účelem, jak probíhá a co si máte s sebou na prohlídku přinést, najdete na stránce Vstupní prohlídka.

Co obnáší test na skryté krvácení do stolice?

Test okultního (skrytého) krvácení do stolice, označovaný také jako TOKS nebo FOB je vyhledávácí test, jehož smyslem je odhalení nádorového onemocnění tlustého střeva v jeho počátečním stadiu, kdy člověk zpravidla nemívá ještě žádné subjektivní potíže. Test se provádí ze vzorku stolice, kterou dle instrukcí lékaře odeberete sami v klidu a soukromí Vašeho domova. Vyhodnocení testu provádí lékař v ordinaci.

Test často odhalí i tzv. přednádorové stavy, tudíž se rakovina nemusí vůbec rozvinout. Česká republika patří již mnoho let k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva. Léčba pokročilého onemocnění bývá jen málo úspěšná a přináší řadu omezení. Na rozdíl od toho léčba předrakovinných stavů a počátečních stadií je téměř stoprocentně úspěšná a představuje pro pacienta minimální zátěž.

V současné době máme v ordinaci nejmodernější generaci testů, které vynikají svojí jednoduchostí a spolehlivostí. Proto neváhejte a včas se na test objednejte! Pacientům ve věku 50-55let test hradí zdravotní pojišťovna 1x ročně, dále pak každé dva roky.

Všude na mě útočí reklamy na očkování proti klíšťatům. Doporučujete toto očkování?

Pro rizikové skupiny je toto očkování zcela jistě prospěšné. Vždy je potřeba zvážit všechna pro a proti a očkování vhodně načasovat. Informujte se osobně u lékaře na Vaši konkrétní situaci.

Mám firmu a zaměstnávám zaměstnance, mohu u Vás sjednat povinnou závodní péči?

Ano. Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen svým zaměstnancům smluvně zajistit pracovnělékařské služby (tzv. závodní péči). smartMED tyto pracovně lékařskou péči dlouhodobě poskytuje a to jak pro velké společnosti tak i menší firmy. Zde najdete podrobnější informace o programech pracovnělékařské péče s možností online poptávky.

Co je to „výpis ze zdravotní dokumentace“ a kde jej získám?

Výpis ze zdravotní dokumentace slouží k předání důležitých informací o Vašem zdravotním stavu k návaznosti další péče. Jedná se o administrativní úkon, kdy lékař ze svých záznamů zpracuje přehlednou zprávu o Vašem zdravotním stavu, prodělaných chorobách, užívané léčbě, alergiích apod.

Většinou vystavujeme výpisy pro lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele. Výpis ze zdravotní dokumentace lze ale vystavit za jakýmkoliv účelem, pokud o to požádáte. Jedná se o službu nehrazenou ze zdravotního pojištění. Standardní doba vyhotovení je do pěti pracovních dnů od evidování žádosti. Požádat o výpis lze osobně v ordinaci, emailem či telefonicky – viz Kontakty.

Současný lékař mě posílá na vyšetření ke specialistovi na druhý konec Prahy. Spolupracujete se specialisty v místě mého bydliště (Praha 3)?

Samozřejmě. Je-li indikováno vyšetření či další péče u specialisty, doporučíme Vám vždy specialistu, který nejlépe vyhovuje Vaším potřebám. Primárně můžete využit návaznou péči specialistů u nás v budově naší polikliniky. Vybraná vyšetření (jako např. EKG, CRP test, INR test nebo FOB test) provádíme přímo u nás v ordinaci.

Chci od lékaře potvrzeni pro řidičský průkaz, co k vyšetření potřebuji?

Objednejte si prohlídku (nejlépe telefonicky) a sestra Vám sdělí, co bude konkrétně ve Vašem případě nutné vyšetřit. Obsah vyšetření se liší podle věku a přítomnosti chronických onemocnění. V určitých případech je k ověření řidičské způsobilosti nutné ještě vyjádření specialisty (např. u epilepsie, psychiatrických onemocnění, komplikovaného diabetu, přítomnosti kardiostimulátoru apod.)